(รับวุฒิ ม. 6 หรือเทียบเท่า)

รูปแบบการรับสมัคร
รอบที่ 1/1 รับแบบ Portfolio

ปิดรับสมัครแล้ว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

รอบที่ 1/2 รับแบบ Portfolio

ปิดรับสมัครแล้ว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

รอบที่ 2 รับแบบ โควตา

ปิดรับสมัครแล้ว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกันผ่าน ทปอ.

ปิดรับสมัครแล้ว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

รอบที่ 4.5 Admission *เฉพาะคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 กรฎาคม 2561

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

ปิดรับสมัครแล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์

รอบที่ 5.5 รับตรงอิสระ

ปิดรับสมัครแล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์


คลิกดูแผนการรับสมัครทั้งหมด | แบบสำรวจความพึงพอใจ