(รับวุฒิ ม. 6 เท่านั้น)

รูปแบบการรับสมัคร
รอบที่ 1/1 รับแบบ Portfolio

ปิดรับสมัครแล้ว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

รอบที่ 2 รับแบบ โควตา

กำลังเปิดรับสมัคร - 31 มีนาคม 2561
คลิกดูรายชื่อโรงเรียน TCAS รอบ 2 โควตาในภาคกลาง และโรงเรียนในเครือข่าย(MOU)

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกันผ่าน ทปอ.

รับสมัคร 9-13 พฤษภาคม 2561

รอบที่ 4 Admission
   (เฉพาะคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ)

รับสมัคร 6-10 มิถุนายน 2561


คลิกดูแผนการรับสมัครทั้งหมด | แบบสำรวจความพึงพอใจ