(รับวุฒิ ม. 6 เท่านั้น)

รูปแบบการรับสมัคร
รอบที่ 1/1 รับแบบ Portfolio

ปิดรับสมัครแล้ว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

รอบที่ 1/2 รับแบบ Portfolio

ปิดรับสมัครแล้ว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

รอบที่ 2 รับแบบ โควตา

ปิดรับสมัครแล้ว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกันผ่าน ทปอ.

ปิดรับสมัครแล้ว

รอบที่ 4 Admission *เฉพาะคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ

รับสมัคร 6-10 มิถุนายน 2561

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ *เฉพาะสาขาที่ยังไม่เต็ม

รับสมัคร 30 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2561


คลิกดูแผนการรับสมัครทั้งหมด | แบบสำรวจความพึงพอใจ