(รับวุฒิ ม. 6 เท่านั้น)

แผนการรับแต่ละคณะ

รอบที่ 1/1 รับแบบ Portfolio


จำนวนที่รับ 290 คน
จำนวนที่รับ 180 คน
จำนวนที่รับ 288 คน
จำนวนที่รับ 240 คน
จำนวนที่รับ 735 คน
จำนวนที่รับ 229 คน
จำนวนที่รับ 86 คน
จำนวนที่รับ 35 คน


เข้าสู่ระบบ